Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy pod przewodnictwem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 tekst jednolity) na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję sesję nr XXVII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 29 marca (wtorek) 2016 roku o godzinie 18.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej nr 18 a Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

W dniu 08 marca 2016r. (wtorek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Sesja nr XXV Rady Miejskiej w Łęczycy

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 tekst jednolity) na wniosek Klubu Radnych „OD NOWA” zwołuję sesję nr XXV Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 04 marca (piątek) 2016 roku o godz. 8:15, która odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia

Zawiadamiam, że w dniu 07 marca 2016 roku o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali nr 18a Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

wszystkich aktualności: 6