Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Radni uchwalili budżet

Radni Miasta Łęczyca uchwalili tegoroczny budżet. Za przyjęciem budżetu głosowało 8 radnych, przeciw było 7. Za odrzuceniem projektu budżetu głosowali radni z klubu "Niezależni".

- Klub "Niezależnych" jest klubem opozycyjnym, więc nic dziwnego, że zagłosował przeciwko budżetowi. Zagłosował przeciwko oczekiwaniom mieszkańców miasta, a tymi oczekiwaniami jest rozpoczęcie procedur związanych z budową basenu, budową hali sportowej, dokończeniem rewitalizacji Starówki, placom zabaw dla najmłodszcy Łęczycan, zagłosował przeciwko jeszcze wielu inwestycjom, ktore w przyszłości poprawią wizerunek miasta i poprawią warunki życia jego mieszkańców - stwierdzał Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta. Krytykować jest bardzo łatwo, ale dać coś od siebie bardzo trudno. Radni z klubu "Niezależni" nie mają żadnego pomysłu na rozwiązywanie miejskich problemów. Krytyka i tylko krytyka, to główny cel ich działań - dodawał Burmistrz.

"Niezależni" twierdzili, że budżet jest nierealny do realizacji i nie przyjmowali do wiadomości, że budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkowa. Nie przyjmowali informacji od Skarbnika Miasta i Burmistrza. W końcu zagłosowali przeciw uchwale budżetowej.

- Żaden budżet nie jest idealny. Są ogromne potrzeby, a możliwości mamy ograniczone. Uważam jednak, że ten budżet wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta. W budżecie ujęte zostały inwestycje na Waliszewie, na osiedlu 22 Lipca, doprowadzony zostanie gaz na ulicę Konopnickiej i wiele, wiele innych. Łęczyca radykalnie zmieni swój wizerunek - stwierdzał Krzysztof Urbański, Przewodniczący Rady Miasta.


W obradach Rady Miasta oprócz radnych uczestniczyli także prezesi łęczyckich firm, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych

więcej

Radni uchwalą budżet

Dziś tj. 17.03.2004 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łęczyca odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. Najważniejszym punktem obrad będzie podjęcie decyzji w sprawie uchwalenia tegorocznego budżetu miasta. Budżet został bardzo wnikliwie przeanalizowany na wszystkich komisjach Rady Miasta, więc radnym pozostaje tylko go przyjąć lub odrzucić.

Podczas sesji radni podejmą także decyzje w o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także uchwalą zmiany w Statucie Miasta Łęczyca.

więcej

wszystkich aktualności: 2