Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

"Kolory Polski" nie dla Łęczycy

Przez dwa lata, nasze miasto budowało sobie renomę, jako jeden ze współorganizatorów festiwalu muzyki kameralnej i organowej "Kolory Polski". Festiwal odbywał się na terenie całego województwa łódzkiego, a nasz sponsoring opiewał na kwotę 2.000 zł.

Za te pieniądze trzy koncerty, w tym koncert finałowy odbywały się w naszym mieście.

Zabranie przez radnych "Niezależnych" pieniędzy z budżetu na promocję i przeznaczenie je na inne cele, spowoduje, że pod wielkim znakiem zapytania stoi organizacja choćby jednego koncertu.

Szkoda imprezy, na którą przyjeżdżali w wakacje do naszego miasta melomani z całej Polski.

więcej

Koniec współpracy z miastami partnerskimi

Od kilku lat nasze miasto utrzymuje partnerskie stosunki z francuskim Rillieux-la-Pape i niemieckim Penzlin. Wiele polskich miast zabiega o takie kontakty zagraniczne, jakie ma Łęczyca i wielu to się nie udaje osiągnąć.

Nasze miasto ma to szczęście, że współpraca z miastami partnerskimi rozwija się i rozszerza na coraz to nowe obszary.

- Niestety, radni "Niezależni" zabrali pieniądze z promocji miasta i dlatego w tym roku nie odwiedzi Łęczycy młodzież z Penzlin, a nasza młodzież nie pojedzie do Francji - informuje Ewa Szczech, kierownik referatu rozwoju i promocji miasta.

Oficjalne zaproszenie od mera francuskiego miasta już dotarło do Łęczycy. Odpowiedź odmowna na pewno będzie dla niego zaskoczeniem.

Cóż, jednym pociągnięciem "Niezależni" niszczą to co było budowane przez lata.

więcej

Patriotyzm, nie dla "Niezależnych"

Uchwalony przez 8 radnych "Niezależnych" budżet Łęczycy, spowodował, że w naszym mieście zorganizowana zostanie tylko jedna patriotyczna uroczystość. Będą to obchody Konstytucji 3 Maja, na którą to uroczystość zostanie wydane 500 zł.

Zabranie przez radnych "Niezależnych" 50 tysięcy złotych z budżetu przeznaczonego na promocję miasta powoduje, że nie odbędą się w tym roku obchody Rocznicy Bitwy nad Bzurą i 11 Listopada.

Nie przyjadą więc do naszego miasta kombatanci z armii "Poznań" i "Pomorze". Okazuje się, że radnym "Niezależnym" nie są szczególnie potrzebni. Wszak Bitwa nad Bzurą, to już przeszłość, a kombatanci, osoby w podeszłym już wieku, niech lepiej zostaną w domach, a nie wybierają się w męczącą podróż do Łęczycy i na groby kolegów.

Tradycyjna żołnierska grochówka, kwiaty i obiady dla kombatantów, to za duża rozrzutność, według "Niezależnych", miasta dla kombatantów.

więcej

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o.

Szanowni Państwo.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że ulega obniżce cena wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Łęczyca według niżej przedstawionego harmonogramu.

1. Od 1 kwietnia 2006 - obniżka dla zabudowy wielorodzinnej
2. Od 1 maja 2006 - obniżka dla zabudowy jednorodzinnej
3. Od 1 czerwca 2006 – obniżka dla pozostałych

Żywimy głęboką nadzieję, że spotka się to z pozytywną aprobatą mieszkańców naszego Miasta.

Zarząd PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o.

więcej

Przedświąteczne becikowe

Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, wręczył kolejnym sześciu łęczyckim milusińskim becikowe.

- Do świąt Wielkiej Nocy pozostały dwa tygodnie, więc jestem pewien, że pieniądze naszym milusińskim i ich rodzicom bardzo się przydadzą - mówi Krzysztof Lipiński.

Przedświąteczne becikowe otrzymali:


Córka Natalka, matka Anna i ojciec Dariusz Krysiakowie


Syn Szymon, matka Małgorzata i ojciec Janusz Pawłowscy


Córka Marcelina i matka Izabela Wojtczak


Syn Aleksander, matka Aleksandra Bednarska


Córka Zuzanna i matka Urszula Królak


Syn Ryszard i matka Joanna Janic

więcej

Urzędnicy zdali na piątkę

W Urzędzie Miejskim w Łęczycy odbywał się przedcertyfikacyjny audit, którego celem było sprawdzenie merytorycznej wiedzy urzędników.

Auditorem, z ramienia firmy konsultingowej "Umbrella" był Tomasz Makos. Auditor przez cały dzień egzaminował łęczyckich urzędników; oceniał wiedzę merytoryczną; opracowanie dokumentów Systemu Zarządzania Jakością; a na koniec dokonał podsumowania.

- Jestem bardzo zadowolony ze stanu wiedzy pracowników Urzędu Miejskiego. Są kompetentni, wykwalifikowani, stale podnoszący swoje kwalifikacje. Widzę ogromną determinację w uzyskaniu certyfikatu ISO. Jestem pewien, że na przełomie maja i czerwca, Urząd Miejski w Łęczycy, bez problemów taki certyfikat uzyska. Przez cały dzień miałem bezpośredni kontakt z urzędnikami, ale także z klientami Urzędu, którymi są przede wszystkim mieszkańcy miasta. Klienci byli obsługiwani szybko, sprawnie i fachowo. Podoba mi się panująca w Urzędzie atmosfera, jest bardzo przyjazna zarówno między pracownikami, a także między pracownikami a klientami - stwierdzał Tomasz Makos.

- Cieszę się z tak pochlebnej oceny, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy się ciągle doskonalić, podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Wszystko po to, żeby nasi klienci byli jeszcze lepiej obsługiwani. Oczywiście, tak jak w każdym systemie są obszary, które wymagają pewnych dopracowań. Ci, urzędnicy, którzy tu pracują, na pewno podołają nowym wyzwaniom - stwierdzał Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy.


Tomasz Makos, auditor z firmy konsultingowej "Umbrella" przez cały dzień sprawdzał wiedzę łęczyckich urzędników miejskich

więcej

Gratulacje dla Liceum

Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, przekazał na ręce Lucyny Sztompki, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, list gratulacyjny.

- List gratulacyjny jest wyrazem uznania dla dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich pracowników, za zajęcie wysokiego miejsce w rankingu szkół średnich "Rzeczypospolitej" i "Perspektyw". Wśród 8 tysięcy polskich szkół średnich, łęczyckie Liceum zostało sklasyfikowane na 131 miejscu w kraju i na 9 miejscu w województwie łódzkim - stwierdzał Krzysztof Lipiński.

- Jesteśmy coraz wyżej w tej klasyfikacji. Jestem pewna, że w przyszłorocznej edycji znacznie poprawimy swoje miejsce. Na ten sukces pracują wszyscy, którzy są związani z naszą szkołą. Dziękuję, tym którzy przyczynili się do tak wysokiego miejsca w rankingu. Dziękuję Panu Burmistrzowi, że zawsze pamięta o naszej szkole; szkole której jest absolwentem - mówiła Lucyna Sztompka.

więcej

Przedcertyfikacyjny audyt

Dziś, w Urzędzie Miejskim w Łęczycy odbędzie się przedcertyfikacyjny audyt. Jak już informowaliśmy, Urząd Miejski stara się uzyskać certyfikat jakości ISO 9001 - 2001. Uzyskanie ISO pozwoli na jeszcze lepszą obsługę klientów urzędu. Audyt przedcertyfikacyjny polegał będzie na sprawdzeniu wiedzy miejskich urzędników.

Właściwy audyt rozpocznie się na początku maja tego roku.

więcej

Uhonorowano Honorowych Dawców Krwi

W Zamku Królewskim w Łęczycy odbyła się uroczystość związana z przyznaniem odznaczeń państwowych Honorowym Dawcom Krwi.

W uroczystości wziął udział Witold Gwiazda, Wicewojewoda Łódzki, a łęczyckich samorządowców reprezentowali Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta i Zbigniew Wojtera, Starosta Powiatu Łęczyckiego.

Z łęczyckim dawcami krwi spotkali się także Stanisław Maciejewicz, Dyrektor Zarządu Łódzkiego PCK, Jacek Biernacki, Przewodniczący Łódzkiej Okręgowej Rady HDK.

Miło nam poinformować, że Waldemar Łukaszewski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Złoty Krzyż zasługi został wręczony Mieczysławowi Redlochowi, Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Henryk Wodziński.

Brązowymi Krzyżami Zasługi zostali uhonorowani: Paweł Dębski, Paweł Filipiak, Maciej Karkowski, Bogdan Olejniczak, Andrzej Pabin, Tomasz Pijewski, Czesław Szymczak i Cezary Żyndżo.

Wszystkim uhonorowanym składamy najserdeczniejsze gratulacje.

więcej

Bezrobocie w Łęczycy

Zapraszamy Państwa do przestudiowania wykresu, na którym przedstawiono liczbę bezrobotnych w naszym mieście od 1991 roku do 2005 roku. Stan bezrobocia zawsze podawany jest na dzień 31 grudnia każdego roku.

Pragniemy zwrócić uwagę, że stan bezrobocia w roku 1991 i do marca 1992 roku obejmował bezrobotnych zarówno w mieście, jak i gminie Łęczyca. Działo się tak dlatego, że do marca 1992 roku miasto i gmina Łęczyca były jedną jednostką administracyjną, a potem nastąpił podział na Miasto Łęczyca i Gminę Łęczyca.

Z wykresu wynika, że najwięcej bezrobotnych w naszym mieście było na koniec 1993 i 1994 roku. Od roku 1994, a więc roku, w którym urząd burmistrza miasta rozpoczął sprawować Krzysztof Lipiński, bezrobocie zaczęło spadać. Na koniec kadencji bezrobotnych w Łęczycy było 1368. Kolejne cztery lata to znów wzrost bezrobocia. Koniec kadencji burmistrza Józefa Koniecznego zamyka się liczbą 1979 osób.

I, ostatnia kadencja, w której burmistrzem jest ponownie Krzysztof Lipiński. Bezrobocie spada każdego roku, aby na dzień 31 grudnia 2005 zamknąć się liczbą 1644 osób.

więcej

Łęczyccy milusińscy

Już po raz drugi w tym roku, burmistrz Łęczycy Krzysztof Lipiński, przekazał nowonarodzonym mieszkańcom Królewskiego Miasta i ich rodzicom, "becikowe".

Tym razem 9 naszych kochanych maluchów otrzymało pieniądze.

- Jestem zaszczycony, że znów mogę wręczać pieniądze łęczyckim rodzinom. Jest to dla młodych małżeństw duża pomoc. Dziś, wręczyłem pieniądze pierwszej łęczycance, która urodziła się w 2006 roku. Była to Zuzia Szymańska. W jej imieniu odebrała pieniądze mama Marta Szymańska. Gratuluję, pierwszej łęczycance, jej rodzicom, ale gratulacje składam też wszystkim rodzicom naszych milusińskich - mówi Krzysztof Lipiński, burmistrz Łęczycy.


Córka Zuzia (pierwsza łęczycanka w 2006 r.), matka Marta Szymańska

Syn Franciszek, starszy syn Wojciech matka Izabela i ojciec Maciej Dublakowie

Córka Emilia, matka Anna i ojciec Michał Frontczakowie

Córka Julia, matka Joanna Kuligowska i babcia Wiesława

Syn Mateusz, starszy syn Adam i matka Angelika Wawrzyniakowie

Córka Kinga, matka Joanna i ojciec Łukasz Kacprzakowie

Syn Mateusz, matka Grażyna i ojciec Robert Wiśniewscy

Syn Kacper, matka Krzysztofa Walczak

Syn Adrian, starszy syn Mateusz, matka Justyna i ojciec Marcin Mamińscy

 
więcej

Niewypały na Kaliskiej

Podczas rozbiórki jednej z szop na ulicy Kaliskiej, znaleziono kilka granatów i amunicję do karabinów. Prawdopodobnie, są to pozostałości z czasów II wojny światowej.

Materiały te zostały zabezpieczone, teren jest ogrodzony i pilnowany przez Straż Miejską i policję. W najbliższym godzinach na miejsce znalezienia "wojennych akcesoriów" pojawią się saperzy.

więcej

Ankieta

Głównym celem wdrażanego w Urzędzie Miejskim w Łęczycy Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 jest podniesienie standardu oferowanych Państwu usług. Jednym z zamierzeń jest wyjście naprzeciw Państwa oczekiwaniom w zakresie jakości pracy urzędników.

W związku z powyższym zbieramy wszelkie informacje, sygnały i uwagi od Interesantów, które posłużą jako dane wejściowe w procesie doskonalenia systemu oraz metod i form obsługi interesantów.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ankietę, której wyniki pomogą nam dostosować warunki obsługi Interesantów do standardów europejskich, usprawnić organizację pracy oraz skrócić czas oczekiwania na realizację usługi.

Ankiety będą dostępne od dnia 27 marca br. przez okres około dwóch miesięcy. Pracownicy rozpatrujący Państwa sprawy udostępnią ankiety i poproszą o ich wypełnienie. Wypełnione formularze prosimy składać w oznaczonych urnach.

Mamy nadzieję, że nasze działania spotkają się z Państwa aprobatą i zachęcamy do wzięcia udziału w sondażu.

Poniżej prezentujemy wzór ankiety.

więcej

Komendant Wojewódzki Policji w Łęczycy

W Łęczycy gościł Ferdynand Skiba, komendant wojewódzki policji w Łodzi. Szef łódzkiej policji przyjechał, aby zapoznać się z funkcjonowaniem łęczyckiej komendy, która stara się, aby w naszym mieście panował ład i spokój.

Ferdynand Skiba, odwiedził nasze miasto i wziął udział w rocznej naradzie, podsumowującej działalność łęczyckich stróżów prawa.

- Staramy się zawsze pomagać łęczyckiej policji. Wyposażamy ją w sprzęt, a jestem pewien, że monitoring na ulicach miasta pozwoli na to, że łęczycanie będą czuli się jeszcze bardziej bezpieczni - mówi Krzysztof Lipiński, burmistrz Łęczycy.

Korzystając z okazji, Ferdynand Skiba, uhonorował wspólnie z władzami samorządowymi bohaterskiego mieszkańca Piątku, który pomógł funkcjonariuszom policji w schwytaniu groźnego przestępcy.

więcej

Powitaliśmy wiosnę

Młodzi łęczycanie powitali wiosnę w Parku Miejskim. Uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki, częściowo "Marzannę" spaliły, a częściowo utopiły. Było sporo śmiechu i dobrej zabawy.

- Ucieszyliśmy się, bo nawet na kilka minut zaświeciło słońce - mówi Izabela Nowicka-Piaskowska, dyrektor Domu Kultury, która to placówka była organizatorem imprezy.

Po południu, w Domu Kultury, pierwszy dzień wiosny powita starsza młodzież. O godzinie 18.00 rozpocznie się koncert, w którym wystąpią "Czarne na białym" i "Nunatak".

więcej

1 2 3 następna wszystkich aktualności: 35