Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Do 31 października 2017 r. właściciele nieruchomości na terenie Łęczycy posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (pok. nr 45).
więcej

XV Przegląd Piosenki Wakacyjnej

Wczoraj, 13 września 2017 roku, na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Łęczycy, odbył się XV Przegląd Piosenki Wakacyjnej pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca. Konkurs jest adresowany do członków warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz domów środowiskowych z województwa łódzkiego. Jednak w tym roku swoje umiejętności zaprezentowali także uczestnicy z ośrodków spoza terenu naszego województwa. W festiwalu udział wzięło 21 zespołów.


 

 

więcej

Uczcili pamięć Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Józefa Szczepańskiego ps. „Ziutek”

W dniu 13 września b.r. przedstawiciele samorządu łęczyckiego, Radni Miasta Łęczyca oraz dzieci i młodzież z łęczyckich szkół podstawowych uczcili pamięć Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca, bohatera Powstania Warszawskiego, Józefa Szczepańskiego ps. „Ziutek”. Na Powązkowskim Wojskowym Cmentarzu w Warszawie, gdzie spoczywa nasz Honorowy Obywatel, złożono kwiaty. Następnie z przewodnikiem odwiedzono miejsca pochówku znaczących osobowości związanych z historią Polski. Dla młodzieży była to znakomita lekcja o przeszłości.


 

 

więcej

Nowy sprzęt na placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Łęczycy

Przedszkole Nr 2 w Łęczycy doczekało się nowego sprzętu na placu zabaw. Ogród przedszkolny doposażono w bezpieczny, atrakcyjny i wszechstronnie rozwijający sprzęt do kreatywnej zabawy ruchowej. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 40.000,00 złotych. Dodatkowo położono nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz odnowiono ogrodzenie.

 

 

więcej

Narodowe Czytanie na Zamku Królewskim w Łęczycy

11 września br. o godz. 12.00 na Zamku Królewskim w Łęczycy odbyło się Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W akcję włączyli się przedstawiciele łęczyckiego samorządu miejskiego i powiatowego, instytucji kultury oraz łęczyckich szkół. Wybrane fragmenty dramatu odczytali m.in. Starosta Powiatu Łęczyckiego Wojciech Zdziarski, Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego Krystyna Pawlak, Wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Monika Kilar-Błaszczyk oraz Sekretarz Miasta Łęczyca Renata Brygier.

 

 

więcej

Wszystko o szczepieniach

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że powstała nowa odsłona portalu Szczepienia.info, którego misją jest przekazywanie bezstronnych, obiektywnych informacji na temat szczepionek i szczepień, popartych rzetelną wiedzą, gruntownymi badaniami naukowymi, doświadczeniem i kompetencjami ekspertów.
więcej

Obchody 78. rocznicy Bitwy nad Bzurą

9 września 2017 roku na Placu T. Kościuszki w Łęczycy odbyły się uroczyste obchody 78. rocznicy Bitwy nad Bzurą. Święto to odbywa się ku czci pamięci tych, którzy w 1939 roku walczyli o niezależną Polskę. W uroczystościach udział wzięli: Senator RP Przemysław Błaszczyk, Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Dyrektor Biura Wojewody Tobiasz Bocheński, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego – dr Iwona Wieczorek, przedstawiciele władz powiatu łęczyckiego z Wicestarostą Krystyną Pawlak oraz miasta Łęczycy z Wykonującą zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Moniką Kilar-Błaszczyk na czele.

 

 

więcej

Zapraszamy na obchody 78. rocznicy Bitwy nad Bzurą


kliknij w powyższy obrazek, aby pobrać cały plakat
Serdecznie zapraszamy na obchody 78. rocznicy Bitwy nad Bzurą. Podczas uroczystości uczcimy pamięć tych, którzy mężnie walczyli o niezależną Polskę w 1939 roku oraz tych, którzy byli świadkami krwawych walk w imię niepodległości. Bitwa nad Bzurą była jedną z najważniejszych bitew obronnych wojska polskiego z hitlerowskim najeźdźcą, w której nasze miasto uczestniczyło.
więcej

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Dzisiaj, w łęczyckich placówkach szkolnych, odbyły się uroczyste apele z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Władze miasta reprezentowali: Wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca – Monika Kilar-Błaszczyk oraz Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu – Wioletta Stefaniak. Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej uczniowie wracają do murów, by zdobywać wiedzę i nowe doświadczenia. Dzisiejszy dzień jest także szczególnym przeżyciem dla pierwszoklasistów, którzy zostali pasowani na uczniów.

 

 

                                                                              


  SP 1                                                    SP 3
SP 4

więcej

Za nami zajęcia adaptacyjne w Przedszkolu nr 1 w Łęczycy

W dniach 28-30 sierpnia 2017r. w Przedszkolu nr 1 w Łęczycy odbyły się dni adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków. Zajęcia miały podstawowy cel przede wszystkim ułatwienie dzieciom spokojnego i łatwego rozpoczęcia edukacji przedszkolnej we wrześniu z zachowaniem zasad najważniejszej dla maluchów potrzeby bezpieczeństwa.


 

 

więcej

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę stadionu miejskiego w Łęczycy

Informujemy, iż Miasto Łęczyca otrzymało dofinansowanie na przebudowę stadionu miejskiego w Łęczycy. Środki finansowe w wysokości 1,5 mln zł pochodzą z budżetu państwa w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Informację przekazała dziś Pani Monika Kilar-Błaszczyk - Wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy. 

więcej

Zaproszenie do składania propozycji zadań priorytetowych

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. W związku z tym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Łęczyca i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej w 2018 roku, w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy.
więcej

Narodowe Czytanie 2017


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Filia w Łęczycy oraz Muzeum w Łęczycy zapraszają na NARODOWE CZYTANIE, które odbędzie się 11 września 2017r. o godzinie 10.00 na Zamku Królewskim w Łęczycy. Tegoroczną lekturą będzie "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

więcej

"Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2017/2018

Wzorem lat ubiegłych również w roku szkolnym 2017/2018 będzie realizowany rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Dotyczy on pomocy finansowej na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra edukacji oraz materiałów edukacyjnych.

Pomoc w zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży /bez względu na kryterium dochodowe/ posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).Druki wniosków będzie można pobrać w sekretariatach szkół lub ze strony internetowej www.leczyca.info.pl
więcej

1 2 3   ...   230 231 232 następna wszystkich aktualności: 3472

Przedział czasowy