Strażacy - dawcy krwi obchodzili 30-lecie klubu

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 30-lecia powstania koła Honorowych Dawców Krwi "Strażak". Nie sposób wymienić wszystkich strażackich działaczy, których krew ratowała przez te lata życie mieszkańców miasta i naszego kraju. Wielu już zmarło, ale pamięć o nich jest zawsze żywa i o nich z sentymentem i żalem wspominali ci, którzy nadal społecznie starają się pomagać ludziom potrzebującym "daru życia".

Podczas spotkania najbardziej zasłużeni działacze uhonorowani zostali medalami i odznakami resortowymi. Honorową odznaką PCK uhonorowano Zygmunta Nawrotka. Jan Dublak, Waldemar Łukaszewski i Zygmunt Kamiński otrzymali medale za Rozwój Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Złoty medal za "Zasługi dla pożarnictwa" wręczono Antoniemu Turkowskiemu, a brązowy Januszowi Stolińskiemu. Odznakę "Zasłużony Dawca Krwi" otrzymali Przemysław Nowak i Janusz Stoliński

więcej

Święto Niepodległości 11 listopada 2003r. - przemówienie Burmistrza Miasta

Łęczyca, dnia 11 Listopada 2003 r.

"Spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu, wysłuchał jego jęczenia, zlitował się i stanął po naszej stronie: skruszył nieznośne nam więzy i oddał nam wolną, niezależną i zjednoczoną Ojczyznę" - tak pisał kardynał Aleksander Kakowski, nazajutrz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Szanowni Mieszkańcy Królewskiego Miasta Łęczyca!
Po 85 latach od czasu odzyskania przez Polskę wolności, podobnie jak w poprzednich latach, gromadzimy się tu pod Pomnikiem Matki Boskiej, aby oddać hołd tym wszystkim, którzy walczyli i ginęli za wolną Ojczyznę!
Przez 123 lata, gdy Polska nie figurowała na mapie świata, naród nasz nie dał się zniewolić. Każde kolejne pokolenie zrywało się do powstańczych walk.
Walczyli i umierali ze słowami na ustach "Polska będzie wolna". Walczyli na polach bitew, ale także w dyplomatycznych salonach. Mieli w sercach nadzieję; nadzieję na wolną Polskę. Marzenia kilku pokoleń polskich Patriotów spełniły się 11 Listopada 1918 roku.
85 lat temu staliśmy się wolnym krajem. Już nie zaborcy, a naród polski zaczął decydować o swoim losie, o przyszłości kolejnych pokoleń. Stojąc przed Pomnikiem Matki Boskiej, nie sposób nie pochylić głów przed tymi Łęczycanami, którzy oddali życie za wolną Polską.
W tym miejscu w listopadzie 1918 roku rozbrajali żołnierzy niemieckich, a potem walczyli z bolszewicką nawałnicą. Ich groby dawno porosły trawą i mchem... , ale my o Nich zawsze będziemy pamiętać!

Szanowni Państwo!
W tym szczególnym dla naszego Narodu dniu, nie sposób pokusić się o kilka zdań refleksji. Mamy wolną Polskę, kraj, w którym każdy obywatel może wyrażać swój patriotyzm w różny sposób. Nikt nikomu nie może nic narzucić. Nie można już prowadzić polityki nakazowej i żądać od obywateli określonych zachowań.
Jest mi jednak bardzo przykro, kiedy idę ulicami naszego miasta i widzę tak mało flag narodowych na budynkach. Oczywiście, nie ma przymusu wywieszania biało-czerwonych flag, jednakże 11 Listopada powinien być dla każdego prawdziwego Polaka dniem wyjątkowym! Zupełnie inaczej wyglądało to święto w II Rzeczypospolitej.

więcej

Święto Niepodległości w Łęczycy

Już 7 listopada rozpoczęły się w Łęczycy uroczystości związane z obchodami 85 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawiciele władz miejskich i samorządowych złożyli wieniec i zapalili znicze na grobach żołnierzy poległych w walkach o niepodległość w latach 1918 - 1920.

W kinie "Górnik" odbyła się uroczysta akademia poświęcona tej rocznicy, w której patriotyczne wiersze i pieśni zaprezentowały dzieci z łęczyckich przedszkoli i szkół.

Główne uroczystości upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości odbyły się 11 listopada. W kościele św. Andrzeja odprawiona została msza święta z udziałem kompanii reprezentacyjnej z jednostki wojskowej z Leźnicy Wielkiej.

Okolicznościowe przemówienia pod pomnikiem Matki Boskiej, w miejscu, gdzie w 1918 roku łęczycanie rozbrajali żołnierzy niemieckich, okolicznościowe przemówienia wygłosili: Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy i Zbigniew Wojtera, Starosta Powiatu Łęczyckiego.

Pod pomnikiem Matki Boskiej, delegacje kombatantów, samorządowców, młodzieży, policji i organizacji społecznych, złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Zapłonęły znicze.

więcej

Współpraca z Penzlin na nowych torach

Przez 4 dni w Łęczycy gościła oficjalna delegacja z zaprzyjaźnionego niemieckiego miasta Penzlin. Niemieccy samorządowcy zwiedzali Łęczycę i okolice, ale przede wszystkim prowadzili rozmowy z przedstawicielami władz miejskich i samorządowych. Spotkali się również z przedstawicielami łęczyckich szkół, ze strażakami, członkami chóru "Soli Deo", działającego przy kościele św. Andrzeja, wędkarzami, osobami reprezentującymi łęczyckie środowiska kulturalne, naukowe i muzealne.

- Nie podpisaliśmy umowy o współpracy, ponieważ obie strony doszły do wniosku, że jest to niepotrzebne. Warunki współpracy uzgodniliśmy podczas mojej sierpniowej wizyty w Penzlin, gdzie rozmawiałem o tych sprawach z burmistrzem tego miasta Svenem Flechnerem. Doszliśmy do wniosku, że teraz jest pora na współpracę poszczególnych stowarzyszeń i organizacji społecznych. Indywidualne kontakty między mieszkańcami obu miasta na pewno doprowadzą do lepszej współpracy niż wizyty oficjalnych delegacji. Samorządy naszych miast będą miały za zadanie wspierać i ułatwiać taką współpracę - stwierdzał Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy.

Podczas rozmów plenarnych uzgodniono zakres współpracy i wymiany między poszczególnymi szkołami. Strażacy zaproponowali już nawet terminy udziałów w zawodach pożarniczych, które odbywać się będą w maju i we wrześniu przyszłego roku. Szybko porozumieli się także wędkarze, zapraszając się na przyszłoroczne zawody. Prawdopodobnie w przyszłym roku do Niemiec na koncerty wyjedzie chór "Soli Deo".

więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miasta

W związku z rezygnacją jednego z radnych z prac w Radzie Miasta, 7 grudnia 2003 roku odbędą się w Łęczycy wybory uzupełniające. Do 7 listopada, do godziny 24, Miejska Komisja Wyborcza przyjmowała zgłoszenia osób, które zdecydowały się stanąć w szranki wyborcze.

Przedstawiamy listę kandydatów do Rady Miasta Łęczyca w okręgu wyborczym nr 1.

Nr 1 Halina Małgorzata Wysocka, lat 46, KWW "Nowe Miasto"
Nr 2 Maria Janina Liana, lat 44, KWW "MARIOLA"
Nr 3 Jerzy Iwiński, lat 48, KWW Jerzego Iwińskiego
Nr 4 Janina Irena Wiktorska, lat 41, KWW "Lepsza Przyszłość"
Nr 5 Paweł Maciej Kulesza, lat 41, KWW Pawła Kuleszy
Nr 6 Grzegorz Chyliński, lat 29, "Komitet Wyborczy SLD"
Nr 7 Andrzej Owczarek, lat 50, KWW Andrzeja Owczarka
Nr 8 Sławomir Gluba, lat 46, KWW "NASZE OSIEDLE"
Nr 9 Jarosław Płuciennik, lat 42, KWW "WALISZEW"
Nr 10 Iwona Tokarczyk, lat 37, KWW "EURO-WALISZEW"

więcej

Burmistrz nie będzie udzielał ślubów

Burmistrz Łęczycy Krzysztof Lipiński nie będzie musiał udzielać ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tak mogłoby jednak stać się, gdyby radni nie powołali na stanowisko kierownika USC nowej osoby. Dotychczasowa kierowniczka Jadwiga Wójcik odeszła na emeryturę, a jej zastępca przebywa w szpitalu, a od 31 grudnia również nabywa prawa emerytalne.

Radni nie dołożyli jednak Burmistrzowi nowych obowiązków związanych z udzielaniem ślubów i powołali na stanowisko kierowniczki USC Monikę Annę Kilar - Błaszczyk.

Nowa kierownik ma 26 lat, ukończyła studia wyższe na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe z zakresu Unii Europejskiej. Jest zamężna i obecnie mieszka w Daszynie, gminie powiatu łęczyckiego.

więcej

Premier Jerzy Buzek w Łęczycy

8 listopada na Zamku Królewskim w Łęczycy odbędzie się spotkanie Premiera Jerzego Buzka z przyjaciółmi. Jest to już drugie spotkanie w Łęczycy Premiera, który ma zamiar przedyskutować najważniejsze sprawy dotyczące naszego kraju ze swoimi współpracownikami i osobami związanymi z ugrupowaniami centroprawicowymi i prawicowymi. Po raz pierwszy Premier Jerzy Buzek zorganizował takie spotkanie pod koniec czerwca tego roku.

W II Łęczyckim Spotkaniu Przyjaciół weźmie udział ponad 300 najbliższych współpracowników Premiera. Nie jest wykluczone, że działacze prawicy podejmą decyzję o utworzeniu nowej partii politycznej.

Ze znanych osobistości polskiej sceny politycznej do Łęczycy zawitają: Longin Komołowski, Elżbieta Hibner, Mirosław Handke, Jerzy Kropiwnicki, Paweł Jaros, Krzyszof Piesiewicz, Mieczysław Nowicki, Edmund Wittbrodt, Marek Markiewicz i inni.

- Cieszę się, że Pan Premier Jerzy Buzek po raz drugi zdecydował się spotkać ze swoimi przyjaciółmi w Łęczycy. Jest to ogromne wyróżnienie dla mnie, jako gospodarza miasta i dla wszystkich mieszkańców. Nie będę ukrywał, że takie spotkanie jest doskonałą promocją dla Łęczycy, która znów znajdzie się w centrum zainteresowania wszystkich polskich mediów. Przy okazji spotkania będę starał się, aby poprzez tak znanych polityków zainteresować naszym miastem inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych - mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy.

więcej

Miasto inwestuje w oświetlenie

Od kilku dni, łęczycanie mogą podziwiać nowe, stylizowane lampy oświetleniowe na ulicy Poznańskiej. Na razie tylko na Poznańskiej, ale za kilkanaście dni 30 lamp pojawi się również na pl. Tadeusza Kościuszki i na ulicach Kilińskiego, Kościelnej i Szpitalnej. Dzięki tej inwestycji centrum miasta doczeka się wreszcie doskonałego oświetlenia.

- Na nowe oświetlenie Starówki i odchodzących od niej ulic, przeznaczyliśmy 700.000 zł. Część pieniędzy pochodzi z budżetu, ale udało się nam pozyskać 325.000 zł z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Stylizowane lampy sprawią, że Starówka i kilka bocznych uliczek będzie wspaniale oświetlonych, a centrum miasta zyska na atrakcyjności. Iluminacja na Starówce jest kolejnym etapem przywracania temu miejscu należytej rangi. W przyszłym roku na pl. Tadeusza Kościuszki będzie zakładana granitowa kostka brukowa, a w dalszych planach mamy zamiar przeprowadzić remont Ratusza Miejskiego - mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy.

więcej

Dwulatki w łęczyckich przedszkolach

Kilka lat temu ze względów ekonomicznych został zlikwidowany w Łęczycy żłobek, który mieścił się w budynku przy ulicy Zachodniej. Obecnie, Burmistrz Miasta Krzysztof Lipiński, wychodząc naprzeciw postulatom rodziców, postanowił utworzyć grupę żłobkową w jednym z łęczyckich przedszkoli.

- Otrzymywałem wiele sygnałów od rodziców naszych "maluszków", że należy przemyśleć sprawę utworzenia grupy żłobkowej, do której mogłyby uczęszczać dzieci dwuletnie. Zdecydowałem się zapoznać radnych naszego miasta z zaistniałą sytuacją. Radni podjęli decyzję o wyasygnowaniu pieniędzy na stworzenie takiej grupy, z czego należy się tylko cieszyć - mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy. Grupa dzieci młodszych będzie liczyła w tej chwili 22 dzieci, które uczęszczać będą do przedszkola nr 1 przy ulicy Zachodniej.

- Jeżeli będzie taka potrzeba, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w grupie znalazły się kolejne dzieci dwuletnie i trochę starsze. Myślę, że będziemy musieli poważnie zastanowić się nad utworzeniem żłobka, ale z kilku powodów jest to bardzo skomplikowana sprawa. Na pewno zapoznam Radę Miasta z tym problemem na jednej z najbliższych sesji. Uważam bowiem, że trzeba uczynić wszystko, aby objąć opieką jak największą liczbę naszych najmłodszych obywateli - mówi Krzysztof Lipiński.

więcej

Burmistrz wyznacza nagrodę

Burmistrz wyznacza nagrodę za wykrycie sprawców wandalizmu

W nocy z soboty na niedzielę doszło na łęczyckiej Starówce do bezprecedensowego aktu wandalizmu. Nieznani sprawcy zniszczyli orła na pomniku Bohaterów Bitwy nad Bzurą. Orzeł miał urwane skrzydło i głowę z koroną.


- Wiem, czym dla Łęczycan jest ten pomnik, który symbolizuje bohaterstwo żołnierzy walczących w Bitwie nad Bzurą. Ten pomnik jest szczególnym miejscem dla mieszkańców naszego miasta. To niespotykany akt wandalizmu, którego dokonać mogli ludzie pozbawieni wszelkich zasad. Dlatego, jako Burmistrz Miasta Łęczyca funduję nagrodę 1000 zł dla osoby, która przyczyni się do wykrycia sprawcy lub sprawców zdewastowania pomnika - mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy. Informacje w tej sprawie przyjmowane są pod numerem telefonu (0-24) 7210300. Gwarantowana jest pełna anonimowość osobie udzielającej informacji.

więcej

KRUS buduje siedzibę

Na ostatniej sesji Rady Miasta gościli przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którzy powiadomili radnych o rozpoczęciu budowy nowej placóki na ulicy Przedrynek. Sprawa z budową nowej placówki rozpoczęła się w 1998 roku, gdy władze miasta przekazały KRUS w
wieczyste użytkowanie działkę o powierzchni 564 m kw. Władze miasta podpisały z przedstawicielami KRUS stosowną umowę, z której wynikało, że budowa musi rozpocząć się po upływie 2 lat, a zakończyć po 4 latach.

KRUS pomimo wielokrotnych ponagleń przekładał terminy rozpoczęcia budowy tłumacząc się brakiem pieniędzy lub innymi problemami. Obecne władze miejskie zastanawiały się nawet na wystąpienie na drogę sądową o odebranie działki, która położona jest w bardzo atrakcyjnym punkcie miasta.

- Przed podjęciem takiej decyzji jeszcze raz spotkaliśmy się z dyrekcją KRUS, która miała precyzyjnie określić termin rozpoczęcia robót lub zastanowić się nad oddaniem miastu działki. Miasto wykazało dużo cierpliwości w tym temacie - mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy.

Obecna na sesji Irena Mrozek, zastępca dyrektora KRUS w Płocku poinformowała radnych, że roboty związane z budową siedziby już się rozpoczęły i zostaną zakończone pod koniec przyszłego roku.

- Cieszę się, że KRUS rozpoczyna budowę, ponieważ naszemu miastu przybędzie kolejny nowoczesny budynek, który poprawi estetykę okolic placu targowego - stwierdza Krzysztof Lipiński.

więcej

Rekonstrukcja Zamku w Łęczycy

Tak, według rekonstrukcji prof. Henryka Jaworowskiego, może wyglądać w przyszłości łęczycki Zamek Królewski.

(Kliknij na obraz żeby powiększyć)

więcej

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Łęczycy

22 listopada 2003 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta dla dzieci urodzonych w latach 1991 - 1994. Turniej organizowany jest przez Urząd Miejski w Łęczycy.

W turnieju mogą wziąć udział drużyny reprezentujące szkoły, klasy, osiedla itp. Maksymalna liczba drużyn to 10, a liczba zawodników w drużynie to także 10. O udziale w turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia drużyny do turnieju może dokonać pełnoletni opiekun od dnia 4. XI. do dnia 19. XI. 2003 r w godz. 7.30 - 15.30 w Urzędzie Miejskim w Łęczycy pokój 53. Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 7210342.

Zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju i życzymy sukcesów sportowych.

REGULAMIN

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy

więcej

Radni odrzucili dotację

Ostatnia sesja Rady Miasta trwała aż 14 godzin. Rozpoczęła się w środę o godzinie 13, a zakończyła w czwartek o godzinie 3 rano. Wiele wskazywało, że sesja może w ogóle nie dojść do skutku, ponieważ na jej rozpoczęcie stawiło się tylko 7 radnych, a więc nie było qworum. Dopiero po kilku minutach na sesję przybył Tomasz Pijewski i Przewodniczący Rady Krzysztof Urbański mógł rozpocząć obrady. W tym momencie nieobecnymi na sesji byli: Waldemar Miksa, Sławomir Biniewicz, Józef Chowaniec, Danuta Domińczak, Małgorzata Caban i Andrzej Saganiak. Pojawili się na sesji w godz. 15.30 - 16 w różny sposób uzasadniając swoją nieobecność. Nieobecność wydawała się bardzo dziwna, bo kto organizuje inne spotkania wiedząc, że w tym dniu odbywają się obrady Rady Miasta. Radnych nie zainteresowało, co mają do powiedzenia dyrektorzy ZUS i KRUS, którzy przybyli specjalnie z Łodzi i Płocka na ich zaproszenie. Ożywili się dopiero w trakcie wyboru ławników, które to wybory trwały kilka godzin.

Skandalem nazwał Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, nieprzyjęcie uchwały o przyznaniu miastu przez ministerstwo finansów dotacji pieniężnej. - To ewenement w skali kraju, że radni z grupy "Niezależni" wspomagani przez kilku z nimi związanymi odrzucili uchwałę o dotacji z ministerstwa finansów. To działanie na szkodę miasta i kompromitacja, bo nie znajduję innych słów na określenie zaistniałej sytuacji - stwierdzał Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy.

Podobnie zachowała się ta grupa radnych, gdy przyszło do głosowania o zapłaceniu pieniędzy za akcję gaśniczą na torfowiskach. Podczas poprzedniej sesji radni zgadzali się, że miasto musi ponieść konsekwencje finansowe za gaszenie pożaru, a na sesji środowej stwierdzili, że miasto za to nie zapłaci. Miasto, bo tak przegłosowała grupa radnych "Niezależni", miasto nie zapłaci pieniędzy za remont sali gimnastycznej.

- Zwracałem się do radnych, aby przerwać sesję, ale rada nie wyraziła na to zgody. Późna pora sprawiła chyba, że niektórzy radni zachowali się w sposób komiczny. Inaczej nie mogę tego nazwać, bo jak można głosować przeciwko dotacjom dla miasta - stwierdzał Krzysztof Urbański, Przewodniczący Rady Miasta.

więcej

Niemieccy samorządowcy w Łęczycy

Dziś, tj. 3 listopada 2003 roku, przyjeżdża delegacja samorządowców z niemieckiego miasta Penzlin. W składzie delegacji znaleźli się przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta, dyrektor szkoły średniej, dyrektor Muzeum Opętania Czarownic i dyrektor jednego z chórów.

W trakcie wizyty niemieccy samorządowcy zwiedzą nasze miasto i okolice, spotkają się z łęczyckimi samorządowcami i przedstawicielami grup zawodowych.

- Mam nadzieję, że wizyta przyczyni się do zwiększenia kontaktów już nie tylko na poziomie samorządowym, ale także nastąpią kontakty między różnymi grupami zawodowymi z Penzlin i Łęczycy - mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy.

PROGRAM wizyty delegacji niemieckiej z Penzlin w dniach 3-6 listopada 2003r.

więcej

poprzednia 1 2 3   ...   482 483 484   ...   486 487 488 następna wszystkich aktualności: 7318

Przedział czasowy