Kapituła w Łęczycy

29 grudnia 2003 roku o godzinie 11.00 na Zamku Królewskim w Łęczycy odbędzie się spotkanie przedstawicieli miast wchodzących w skład Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce. Organizatorem spotkania jest Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, który w Kapitule pełni funkcję Kanclerza.

Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce została utworzona w 1996 roku, a jej głównym celem jest współpraca miast , które swoim rodowodem sięgają XII wieku.

Kapituła realizuje swoje cele i zadania poprzez upowszechnianie wiedzy o historii zrzeszonych miast, współpracę w zakresie ochrony dóbr kultury, ekologii. ochrony środowiska, sportu.

Miasta zrzeszone w Kapitule przygotowują i realizują wspólne inicjatywy o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, wydają czasopisma i foldery promujące te miejscowości, a także roztaczają opiekę nad dobrami kulturalnymi. W 2000 roku Kapituła wydała album "Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce", w którym zawarto opisy każdego miasta bogato ilustrowane rycinami i fotografiami.

29 grudnia 2003 roku do Łęczycy przyjadą przedstawiciele następujących miast: Warszawy, Wschowej, Włocławka, Inowrocławia, Miechowa, Trzemeszna, Chełmży, Sieradza i Sandomierza.

więcej

Miejskie służby gotowe do świąt

W Urzędzie Miasta Łęczyca odbyła się narada zwołana przez Krzysztofa Lipińskiego, Burmistrza Miasta z przedstawicielami służb miejskich.

Przedstawiciele PEC, PGKiM, Straży Miejskiej i MOPS poinformowali o swoich działaniach w okresie świąt Bożego Narodzenia. Z przekazanych informacji wynika, że nie będzie problemów z ogrzewaniem budynków, wywozem śmieci, zapewnieniem odśnieżania w przypadku opadów, oraz pomocy dla osób bezdomnych.

W przypadkach awarii bądź innego rodzaju zagrożeń uruchomione zostały telefony pod którymi będą dyżurować przedstawiciele służb odpowiedzialnych za stan miasta.

więcej

Mniejsze opłaty za przedszkola

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, zaproponował w przyszłorocznym budżecie obniżenie opłat za korzystanie z miejskich przedszkoli.

Planowane jest zmniejszenie opłat za posiłki lub opłaty czesnego. Radni zostaną zapoznani z projektem Burmistrza na najbliższej sesji, która odbędzie się 29 grudnia 2003 roku.

- W budżecie są zaplanowane środki na zmniejszenie opłat za przedszkola. Mam nadzieję że radni podejmą pozytywną decyzję w tej sprawie i już od 1 stycznia 2004 roku będą obowiązywały nowe stawki za korzystanie z przedszkoli. Będę nadal dążył zgodnie z moimi obietnicami, aby w jak najszybszym czasie doprowadzić do całkowicie bezpłatnego korzystania z przedszkoli przez łęczyckie rodziny - stwierdza Krzysztof Lipiński.

więcej

500 zł za urodzenie dziecka

Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy postanowił, że od 1 stycznia 2004 roku każda łęczycanka, która urodzi dziecko otrzyma od miasta 500 zł. Warunkiem jest, aby przynajmniej jedno z rodziców było na stałe zameldowane w mieście.

- Od kilku lat zmniejsza się liczba mieszkańców naszego miasta. 500 zł jest gestem i zachętą dla rodzin, które planują liczniejsze potomstwo - stwierdza Krzysztof Lipiński.

więcej

Historyczna książka dla internautów

Dzięki uprzejmości Pana Pułkownika Jarosława Dąbrowskiego, Dowódcy I Dywizjonu Szwoleżerów Marszałka Piłsudskiego w Leźnicy Wielkiej, możemy zaprezentować internautom książkę "Ziemia Łęczycka Żołnierzom Niepodległości". Książkę tę Pułkownik Jarosław Dąbrowski otrzymał od Pana Ledóchowskiego w trakcie święta szwoleżerów z Leźnicy Wielkiej, które miało miejsce w dniu 10.12.2003 roku. Przekazał do zaprezentowania czytelnikom za co serdecznie dziękujemy.

Książka została wydana w 1937 roku staraniem Rady Powiatowej w Łęczycy oraz Federacji P.Z.D.O. w Łęczycy w dniu odsłonięcia pomnika w Dalikowie ku czci powstańców 1863 roku i w Gostkowie ku czci Komendanta Józefa Piłsudskiego i Jego Żołnierzy.

Zapraszamy do lektury tej ciekawej pozycji historycznej.

Zeskanowana wersja oryginalna TUTAJ

więcej

Konkurs na dyrektora Gimnazjum

Konkurs na stanowisko dyrektora łęczyckiego Gimnazjum, który odbył się 16.12.2003 r., nie został rozstrzygnięty. Członkowie komisji konkursowej głosowali w stosunku 6:6 na poszczególnych kandydatów.

Kandydatami byli Ryszard Ziarkowski i Agnieszka Rosiak, którzy spełnili wszystkie wymagania konkursowe.

Komisja konkursowa liczyła 12 osób, a w jej skład wchodzili przedstawiciele kuratorium oświaty, organu prowadzącego, czyli Urzędu Miejskiego w Łęczycy, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i dwóch związków zawodowych nauczycieli.

Konkurs nie został rozstrzygnięty, więc Burmistrz Łęczycy ma obowiązek do 1.01.2004 roku powołać na to stanowisko osobę spełniającą wszystkie wymagania dotyczące pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej.

więcej

Łęczyckie przedszkolaki dekorowały choinkę na Starówce

Kilka lat temu, za swojej pierwszej kadencji, obecny Burmistrz Łęczycy Krzysztof Lipiński, zaproponował, aby tuż przed świętami Bożego Narodzenia na łęczyckiej Starówce stanęła ogromna choinka. Dekorować choinkę mieli zawsze najmłodsi obywatele królewskiego miasta.

Zwyczaj przetrwał, i dziś znów na Rynku Starego Miasta pojawiło się zielone drzewko. Nie zabrakło dekoratorów, którymi były dzieci ze wszystkich łęczyckich przedszkoli. Dzieci przygotowały wspaniałe dekoracje, które zawisły na kilkumetrowym, zielonym drzewku.

Był również św. Mikołaj, który przy muzyce płynącej z magnetofonu, częstował maluchy cukierkami.

- Mam nadzieję, że udekorowane przez przedszkolaki drzewko będzie symbolem nadchodzących świąt Bożego Narodzenia - stwierdzał Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta. który podobnie jak św. Mikołaj częstował dzieci cukierkami i składał im i ich opiekunom świąteczne życzenia.

więcej

20 tysięcy na oświetlenie

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, radni podjęli decyzję o zwiększeniu o 20 tysięcy złotych kwoty na oświetlenie ulic.

Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, a wstrzymali się od głosu radni zrzeszeni w klubie "Niezależni".

więcej

Łęczyca w Powiatowym Stowarzyszeniu

Łęczyccy radni zdecydowali, że miasto Łęczyca przystąpi do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej.

Przedstawicielami Łęczycy w Stowarzyszeniu będą: Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, który będzie posiadał czynne i bierne prawo wyborcze, oraz Krzysztof Urbański, Przewodniczący Rady Miasta i Ryszard Łuczak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, którzy będą mieli tylko bierne prawo wyborcze.

więcej

Rada obniżyła podatki

Na sesję Rady Miasta, która odbyła się 11.12.2003 roku wreszcie stawili się wszyscy radni. Przypominamy, że tydzień wcześniej sesja nie odbyła się, ponieważ nie było wymaganego kworum. Na obrady z nieusprawiedliwionych przyczyn nie przybyli wówczas radni: Małgorzata Caban, Danuta Domińczak, Józef Chowaniec, Tomasz Pijewski, Waldemar Miksa, Sławomir Biniewicz i Andrzej Saganiak.

Na sesji zaprzysiężono Janinę Wiktorską, radną, która wygrała wybory uzupełniajace 7.12.2003 roku. Tak więc Rada Miasta pracuje już w pełnym składzie.

Podczas sesji radni przyjęli propozycje burmistrza Krzysztofa Lipińskiego dotyczącą obniżenia stawek podatku od nieruchomości i środków transportu. Sprawa ta była dyskutowana dość długo, ponieważ na obniżenie podatków nie zgadzali się radni zrzeszeni w klubie "Niezależni". Uważali bowiem, że obniżenie stawek podatkowych nic miastu nie dało w bieżącym roku i nic nie da w przyszłym. Sugerowali, że należy przeanalizować znaczne obniżenia podatków dla firm rozpoczynających działalność w mieście i tych, które już funkcjonują. Pozostaje tylko pytanie, które pojawiało się w kuluarach; czy takie obniżenie stawek podatkowych wytrzymałby budżet miasta?

więcej

Łęczyca przedostatnia w rankingu

W "Dzienniku Łódzkim" ukazał się ranking "Ligi miast" za 2002 rok, a więc rok, w którym władze w mieście sprawował burmistrz Józef Konieczny. Miasto wypadło fatalnie, zajmując w klasyfikacji przedostatnie miejsce. Za Łęczycą uplasowała się tylko Zduńska Wola.

Członkowie kapituły, w której znaleźli się Elżbieta Bednarska - dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi, prof. Tadeusz Markowski - dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Ryszard Paweł Krawczyk - prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, Julian Beck, redaktor naczelny "DŁ" i Adam Socha - sekretarz kapituły byli osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie rankingu. Ranking opracowano na podstawie wyliczeń Urzędu Statystycznego w Łodzi.

więcej

W Łęczycy zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W Łęczycy powstał sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szefową sztabu jest Pani Lucyna Sztompka, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, a w jego składzie znaleźli się także nauczyciele i opiekunowie samorządów uczniowskich ze wszystkich łęczyckich szkół, radni z Młodzieżowej Rady Miasta oraz przedstawiciele Urzędu Miasta.

Osobą reprezentującą organizację przy której działa sztab jest Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta Łęczyca.

- To dla mnie zaszczyt i wyróżnienie, że mogę reprezentować organizację, która przygotowuje WOŚP w Łęczycy. Mam nadzieję, że przy pomocy sztabu i wolontariuszy zbierzemy duże pieniądze, które zasilą konto WOŚP - stwierdza Krzysztof Lipiński.

więcej

Łęczycki Hurtap mistrzem Polski

Piłkarze łęczyckiego Hurtapu zostali mistrzami Polski Firm Farmaceutycznych w halowej piłce nożnej. Turniej rozgrywany był w dniach 5 - 7 grudnia 2003 roku w hali sportowej w Krośniewicach. W meczu finałowym Hurtap pokonał 7:2 Bioton Warszawa udawadniając po raz czwarty z rzędu, że jest najlepszą polską drużyną wśród firm farmaceutycznych.

Mecz finałowy był powtórką ubiegłorocznych rozgrywek, kiedy to również zmierzyły się te dwa zespoły.

- Bioton, jak udało się mi dowiedzieć, przyjechał na tegoroczne mistrzostwa z mocnym postanowieniem zdobycia tytułu i zdetronizowania mojej drużyny. Swoje plany muszą przełożyć na następny rok. Ponownie udowodniliśmy, że na razie nie ma na nas silnych - stwierdzał rozradowany Wiktor Napióra, prezes Hurtapu, a jednocześnie kapitan drużyny tuż po zakończeniu meczu finałowego.

Prezes Wiktor Napióra uniósł w górę ogromny puchar, strzeliły korki od szampana, a gratulacje i medale za mistrzostwo wręczył wielki kolarz, medalista olimpijski i mistrz świata, a także były minister sportu w rządzie Jerzego Buzka - Mieczysław Nowicki.

więcej

Dawny klasztor s.s. Norbertanek

Klasztor s.s. norbertanek został ufundowany przez Mikołaja Szczawińskiego, kasztelana łęczyckiego i brzezińskiego i zbudowany w oparciu o południowo - zachodni narożnik murów obronnych miasta. Z rynku Starego Miasta do klasztoru prowadziła ulica Panieńska, która do dnia dzisiejszego zachowała swoją nazwę.

Układ wnętrz parteru jest dwutraktowy, z pomieszczeniami sklepionymi kolebkowo z lunatami. W części północnej parteru znajdują się dwie wielkie sale sklepione beczkowo z lunetami (refektarz). Piętro zostało przebudowane. Nad wejściem do klasztoru widnieje tablica pamiątkowa z napisem "Gmach ten wystawiony jako kościół i klasztor P.P. Norbertanek przez M. Szczawińskiego, kasztelana łęczyckiego za panowania Zygmunta III. Odrestaurowany przez właścicielkę z Zakrzewskich Starzyńską w roku 1877 ".

więcej

Łęczycki Zakład Karny

Więzienie łęczyckie to budowla wzniesiona w średniowieczu, a przebudowywana po rozbiorach w XVIII i XIX wieku. Dawniej mieścił się w nim kościół i klasztor o.o. dominikanów, który był usytuowany przy północno - wschodnim narożniku murów obronnych. Dziś z pierwotnej budowli zachowało się prezbiterium kościoła oraz parter budynku klasztornego.

Można oglądać, ale lepiej do niego nie wchodzić. Z wiadomych powodów, chociaż na pewno do atrakcji należałoby zobaczenie cel, w których siedzieli po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku znani działacze "Solidarności".

więcej

poprzednia 1 2 3   ...   479 480 481   ...   486 487 488 następna wszystkich aktualności: 7318

Przedział czasowy